O NÁS

Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (u všech druhů domácích průmyslových práv - patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu, dodatkových ochranných osvědčení) ve všech etapách řízení (od podání přihlášky po udělení), a dále též před Evropským patentovým úřadem v Mnichově a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM v Alicante), který se zabývá registrací evropských komunitárních ochranných známek a průmyslových vzorů. Dále zastupujeme i před soudy (Městský soud, Vrchní soud, správní soudy, ne však před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem) ve věcech vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.