SLUŽBY

Licence

Příprava licenčních smluv

Zápis licenčních smluv do rejstříku

Ochranné známky

Podávání přihlášek ochranných známek, řízení o těchto přihláškách, udržování ochranných známel v platnosti

Podávání evropských komunitárních ochranných známek, řízení o těchto přihláškách, udržování ochranných známek v platnosti

Podávání evropských mezinárodních ochranných známek

Zabezpečování podání přihlášek ochranných známek do zahraničí

Správa portfolia ochranných známek

Rešerše a sledování

Analýzy porušování ochranných známek

Řízení o zrušení ochranných známek

Řízení o porušování ochranných známek

Patenty

Podávání přihlášek vynálezů a užitných vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování patentů a užitných vzorů v platnosti

Podávání evropských patentových přihlášek, řízení o těchto přihláškách, udržování přihlášek v platnosti

Zabezpečování validací evropských přihlášek

Podávání mezinárodních patentových přihlášek, řízení o těchto přihláškách

Zabezpečování podání přihlášek vynálezů do zahraničí

Správa patentového portfolia

Rešerše

Analýzy patentové čistoty (freedom-to-operate)

Analýzy porušování patentu

Řízení o zrušení patentů

Řízení o porušování patentů

Průmyslové vzory

Podávání přihlášek průmyslových vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování průmyslových vzorů v platnosti

Podávání evropských komunitárních průmyslových vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování vzorů v platnosti

Zabezpečování podání přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí

Správa portfolia průmyslových vzorů

Rešerše

Analýzy porušování průmyslových vzorů

Řízení o zrušení průmyslových vzorů

Řízení o porušování průmyslových vzorů

Rešerše a analýzy

Jmenné rešerše

Rešerše na právní stav

Analýzy typu "freedom-to-operate"

Analýzy týkající se platnosti předmětů průmyslových práv

Analýzy týkající se porušování předmětů průmyslových práv

Vedení sporů

Řízení o porušování před českými soudy

Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR

Sporná řízení před Evropským patentovým úřadem

Sporná řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)