NAŠE KANCELÁŘ

Naše kancelář byla založena k 1. lednu 2008 třemi patentovými zástupci, přičemž dva z partnerů mají technické vzdělání a třetí má úplné právní vzdělání. Naše kancelář se věnuje všem aspektům ochrany průmyslových práv. Ačkoliv se jedná o nově vytvořenou kancelář, všichni tři partneři mají bohaté zkušenosti z mnoha oblastí ochrany průmyslových práv, neboť všichni dříve pracovali v renomované pražské patentové kanceláři.