NÁŠ TÝM 

 


  • Roman Hák

    Roman Hák je zodpovědný především za biotechnologické patenty a získal bohaté zkušenosti i v mnoha souvisejících oblastech průmyslových práv, včetně přípravy, podávání a řízení ve věci přihlášek vynálezů, připomínek, odporů, návrhů na zrušení, dodatkových ochranných osvědčení, a rovněž rešerší a analýz. Aktivně se účastní též několika patentových soudních sporů.


  • Pavel Janeček

    Pavel Janeček má bohaté zkušenosti v oblasti přihlášek vynálezů a užitných vzorů a řízení o nich, zejména pak v oboru farmaceutické chemie a agrochemie, jakož i s přihláškami a registrací průmyslových vzorů. Vynikl mimo jiné i při působení v oblasti zabezpečování překladů pro účely PCT přihlášek a EP validací.


  • Jaroslav Švestka

    Jaroslav Švestka má rozsáhlé zkušenosti zejména se zabezbečováním podávání přihlášek mezinárodních a zahraničních (PCT přihlášky, EP přihlášky, přihlášky komunitáních vzorů, přihlášky v nejrůznějších zemích světa), s rešeršemi a analýzami všeho druhu a s poskytováním analýz týkajících se patentovatelnosti či porušování, stejně jako při přípravě smluv (licencí) týkajících se průmyslových práv. Má klíčovou úlohu v řadě soudních sporů, jak domácích, tak zahraničních.